Opažati i doživljavati prirodu, hodati po bistroj i hladnoj rijeci, gdje sve vrvi od napetih i uzbudljivih trenutaka, koji vam pričinjavaju radost- to je mušičarenje.

Svi u životu težimo duševnom miru, koji se puni ili prazni kao akumulator, ovisno od događaja.

Preživjeti dan u svijetu mušičarenja je zapravo događaj, koji će napuniti vaš akumulator duševnog mira. To može potvrditi svatko, tko je to probao, a mi vam možemo omogućiti takvo iskustvo.

Mušičarenje se događa u svijetu voda, riba, živih insekata i njihovih imitacija- umjetnih mušica. Mušičarski štap, kolut, struna i čizme su osnovni pribor za bavljenje mušičarenjem. Pored opreme su vrlo važni tehnika i taktika.

To može biti vrlo teško za nekoga, tko se nikad nije bavio ribolovom, a može biti djetinje lagano, ukoliko ima nekoga, tko mu pokazuje, savjetuje i cijelo vrijeme pomaže.

Kod mušičarenja se upotrebljavaju umjetne mušice. Njihova izrada je umjetnost, za koju je potrebno puno znanja, domišljatosti, kreativnosti i spretnosti. Izrada umjetnih mušica se neprestano razvija i unapređuje.

Povijest mušičarenja datira od rimskog doba. U Sloveniji mušičarenje ima dugu tradiciju. Na razvoj su posebno utjecali neki događaji, poput detaljno opisane škole mušičarenja u riječi i slici u časopisu »Ribič« iz 1972/73. godine. 1977. godine je bio izrađen prvi mušičarski štap – Soča, a 1980. godine je izašla prva knjiga »Muharjenje« na slovenskom jeziku, na koju smo Slovenci vrlo ponosni.