Osnovna ponudba izposoje muharske opreme je palica, vrvica in kolešček.

Cena osnovne ponudbe izposoje je 30 EUR. Ob tem se pa še plača kavcija 50 EUR, ki se vrne ob vračilu opreme tretji dan. Če se oprema vrne četrti dan se od kavcije odšteje 10 EUR, peti dan še 10 EUR, šesti dan še 10 EUR, sedmi dan še 10 EUR in osmi dan še 10 EUR. Po osem dnevu se oprema ne more več vrniti, kavcija se unovči v celoti, oprema pa ostane tistemu, ki si je opremo sposodil.

Cena za izposojo muharske opreme (palica, vrvica in kolešček) za daljše obdobje je po predhodnem dogovoru. Izguba opreme se kavcija unovči. Hujše poškodbe se pa ocenijo in se odštejejo od kavcije (odvisno ali se lahko popravi ali ne). Na primer če se pri kompletu zlomi palica, se unovči cela kavcij oprema pa ostane tistemu, ki si jo je sposodil. Manjše lepotne napake se ne upoštevajo (risi in praskice).