Osnovna ponuda iznajmljivanja mušičarske opreme: mušičarski štap, rola, struna.

Cijena najma osnovne ponude je 30 EUR. Plaća se i 50 EUR pologa, koji se vraća kad se oprema vrati treći dan. Ako se oprema vrati četvrti dan, od pologa će biti oduzeto 10 EUR, peti dan još 10 EUR, šesti dan još 10 EUR, sedmi dan još 10 EUR i osmi dan 10 EUR. Nakon osam dana, opremu više nije moguče vratiti i ona ostaje u vlasništvu onoga koji ju je iznajmio.

Cijena za iznajmljivanje mušičarske opreme (mušičarski štap, rola i mušičarska struna), za duži period je po dogovoru. U slučaju gubitka opreme, polog će biti zadržan. Oštećenja opreme se ocjenjuju i iznos se odbija od pologa (ovisno o tome da li je popravak moguć). Na primjer, ako se slomi mušičarski štap, onda se zadrži sav polog, a oprema ostaje onome kojem je posuđena. Manja oštečenja se ne računaju (ogrebotine i slično).